Opłaty za nasze usługi każdorazowo są negocjowane z klientem.
Preferujemy odpłatność w formie miesięcznego ryczałtu, który staramy się utrzymywać przez jak najdłuższy czas na nie zmienionym poziomie.

Ceny naszych usług są uzależnione od ilości pracy, jaką musimy poświęcić na obsługę danej firmy.
Zależy to od wielu czynników, między innymi od:rodzaju ewidencji księgowej, ilości dokumentów w miesiącu, liczby zatrudnionych pracowników, profilu działalności.

Oferujemy jedne z najniższych cen na rynku.

 

Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

 Promocje:


Dla wszystkich firm rozpoczynających działalność proponujemy bonifikatę do 50 % ustalonej ceny za usługi przez okres dwóch miesięcy.
 

Każdy klient wprowadzający do naszego biura nowego klienta otrzyma jednorazową bonifikatę w wysokości do 100% ustalonej ceny.
 

Dla firm zmieniających biuro mamy ofertę specjalną.
 

W trudnych okresach finansowych obniżymy ceny według indywidualnych uzgodnień.